БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ
0700 17 112

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

 1. За управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи – 5 т.
 2. За неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство – 6 т.
 3. За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението – 5 т.
 4. За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване – 5 т.
 5. За неспазване сигналите на пътните светофари - 10 т.
 6. За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране – 4 т.
 7. За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне – 6 т.
 8. Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства – 6 т.
 9. За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно – 5 т.
 10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство – 4 т.
 11. За превишаване на разрешената максимална скорост: от 20 до 30 км/ч. Включително – 2 т. от 30 до 40 км/ч. Включително – 6 т. от 40 до 50 км/ч. Включително – 12 т. над 50 км/ч. – 16 т.
 12. За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение – 3 т.
 13. За неспиране на пътен знак \\\"Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!\\\" – 7 т.
 14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми – 6 т.
 15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца – 6 т.
 16. За неправилен превоз на товари – 3 т.
 17. За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска – 10 т.
 18. Престой и паркиране на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ – 3 т. активна лента, до спрели МПС – 4 т.
 19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека – 10 т.
 20. За ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете – 6 т.
 21. За неправилен превоз на хора – 3 т.
 22. За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат – 3 т.
 23. Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. - свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца
Design by Ideas Lab developed by Kipo